prof. Ireneusz Dąbrowski

Ireneusz Dąbrowski

Ekonomista i prawnik, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i kierownik Zakładu Ekonomii Monetarnej SGH, specjalista w zakresie problemów stabilności systemów, równowagi ogólnej oraz ekonomii ewolucyjnej, w latach 2005–2006 wicewojewoda opolski, w latach 2006–2007 wiceminister Skarbu Państwa, członek Rady Polityki Pieniężnej kadencji 2022–2028.

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2006 r. obronił rozprawę doktorską, a w 2017 r. uzyskał habilitację. W SGH był adiunktem, a następnie został profesorem nadzwyczajnym SGH i objął funkcję kierownika Zakładu Ekonomii Monetarnej. Wykładał także w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W latach 2002–2005 był radnym warszawskiej dzielnicy Śródmieście, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Od grudnia 2005 do 31 sierpnia 2006 r. pełnił funkcję wicewojewody opolskiego. Następnie do 16 lipca 2007 r. zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 2018–2022 pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Bank i Kredyt”. W latach 2019–2021 był dyrektorem Departamentu Badań Ekonomicznych NBP. Od 2022 r. członek Rady Polityki Pieniężnej.