prof. Jacek Kotłowski

Jacek Kotłowski

Zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim oraz profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2001–2007 pracował w BRE Banku SA, najpierw jako ekonomista, a następnie kierował wydziałem analiz rynkowych.

Od 1999 r. pracownik naukowy w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2005 r. obronił doktorat w Szkole Głównej Handlowej, a w 2017 r. uzyskał tamże stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od 2018 r. zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Ekonometrii SGH. W latach 1997–1998 stypendysta DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W Narodowym Banku Polskim pracuje od 2007 r., od początku na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu. Obecnie nadzoruje rozwój narzędzi prognostycznych oraz obszar badań konkurencyjności polskiej gospodarki i strukturalnych uwarunkowań polityki pieniężnej. Prowadzi badania i analizy z zakresu makroekonomii, polityki pieniężnej i prognozowania.