prof. Marta Kightley

Marta Kightley

Profesor w Katedrze Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej.

W latach 2007–2010 pracowała w służbie dyplomatycznej. Pełniła funkcję kierownika wydziału polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Seulu.

Wieloletni członek Rady Edukacyjnej NBP oraz Kapituły Konkursu NBP im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego.

28 lutego 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, powołał Martę Kightley na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dniem 8 marca 2020 r.