prof. Piotr Zapadka

Piotr Zapadka

Dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW – adwokat, kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UKSW. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Od 1998 r. zawodowo związany z rynkiem finansowym jako prawnik kluczowych instytucji rynku finansowego, a także jako doradca w wiodących warszawskich kancelariach prawniczych. Pracował m.in. dla Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, jako doradca Prezesa NBP, dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, dla firmy konsultingowej z tzw. Wielkiej Czwórki, a także dla wiodących warszawskich kancelarii prawniczych.

Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych i licznych gremiów doradczych, m.in. Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, komitetu ds. papierów dłużnych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, komitetu doradczego w zakresie prawa finansów publicznych przy Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego, Rady Ekspertów Bankowości Spółdzielczej przy BS.net.pl oraz Kolegium Redakcyjnego E-Przeglądu Arbitrażowego (Konfederacja Lewiatan).

Współredaktor i współtwórca komentarza do ustawy Prawo bankowe (wydawnictwo Wolters Kluwer, 2022).