prof. Robert Holzmann

Robert Holzmann

Robert Holzmann jest austriackim ekonomistą, prezesem Oesterreichische Nationalbank i członkiem Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (od 2019 r.), a także członkiem (elected member) Austriackiej Akademii Nauk (od 2014 r.). Piastuje honorowe stanowiska w South-Western University in Economics and Finance w Chengdu, Uniwersytecie Malezyjskim w Kuala Lumpur i Uniwersytecie New South Wales w Sydney.

Przed ponownym podjęciem pracy akademickiej w 2011 r. zajmował szereg stanowisk w Banku Światowym, w tym przez 12 lat był dyrektorem departamentu (sector director) oraz pełniącym obowiązki Starszego Wiceprezesa (Senior Vice President). Przed rozpoczęciem pracy w Banku Światowym w 1997 r. pracował na uczelniach w Austrii i Niemczech, był również starszym ekonomistą w MFW i OECD.

Jest autorem 39 książek i ponad 200 artykułów dotyczących zagadnień finansowych, fiskalnych i polityki gospodarczej. Odwiedził ponad 90 krajów świata.