prof. Sergiy Nikolaychuk

Sergiy Nikolaychuk

Sergiy Nikolaychuk od lipca 2021 r. jest wiceprezesem Narodowego Banku Ukrainy (NBU). W ramach tej funkcji sprawuje nadzór nad polityką pieniężną, stabilnością finansową, statystyką i stosunkami międzynarodowymi.

W NBU pracował także wcześniej, w latach 2004–2019. Karierę rozpoczął na stanowisku ekonomisty, by w 2015 r. objąć stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Pieniężnej i Analiz Ekonomicznych. Wniósł ogromny wkład we wdrożenie strategii celu inflacyjnego w Ukrainie i organizacji pionu badawczego NBU.

We wrześniu 2019 r. objął stanowisko wiceministra w Ministerstwie Gospodarki. Był odpowiedzialny za analityczne wsparcie procesów decyzyjnych w zakresie gospodarki, prognozowanie makroekonomiczne oraz promocję Ukrainy wśród inwestorów zagranicznych.

W kwietniu 2020 r. podjął pracę jako szef badań makroekonomicznych w Investment Capital Ukraine (ICU). Odpowiadał za analityczne wsparcie decyzji inwestycyjnych na krajowym i globalnym rynku kapitałowym.

Prowadzi badania w zakresie zagadnień monetarnych i makroekonomicznych. Gościnnie wykłada na Kijowskiej Uczelni Ekonomicznej i Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Sergiy Nikolaychuk uzyskał dyplom magisterski w zakresie ekonomii na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, gdzie uzyskał również stopień doktora.