Program

Program kursu „Finanse i polityka pieniężna” obejmuje następujące zagadnienia:

Bankowość centralna

 • Narzędzia banku centralnego
 • Bank centralny na arenie międzynarodowej

Polityka pieniężna:

 • Cele i zadania polityki pieniężnej
 • Kształtowanie stóp procentowych
 • Operacje otwartego rynku
 • Rezerwa obowiązkowa
 • Niekonwencjonalne narzędzia

Rynki i nadzór finansowy:

 • Mechanizm działania rynków finansowych
 • Cele nadzoru nad rynkami finansowymi
  • Stabilizacja
  • Przejrzystość
  • Bezpieczeństwo operacji
 • Ocena systemu – perspektywy przyszłości

NBP zastrzega prawo do zmiany Harmonogramu kursu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na sytuację epidemiczną, w tym zalecenia i wytyczne Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. O zmianie Harmonogramu kursu uczestnik zostanie poinformowany.