Kontakt

Akademia NBP
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

akademia@nbp.pl