O Akademii

Akademia NBP to specjalistyczne kursy i studia z dziedziny ekonomii i finansów. Tematyka wykładów obejmuje: ekonomię, finanse, bankowość i politykę pieniężną. Zajęcia są prowadzone przez grono uznanych w Polsce i na świecie praktyków rynku.

Akademia NBP to program dla kadry zarządzającej z sektora usług finansowych, chcącej poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Akademia NBP to projekt, który planujemy rozwijać w trakcie mojej drugiej kadencji na stanowisku Prezesa NBP, oferując ekspertom interesującym się zagadnieniami związanymi z bankowością centralną dostęp do międzynarodowego grona wykładowców i praktyków. Zachęcam profesjonalistów z dziedziny finansów i bankowości chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu polityki monetarnej, niezależności banku centralnego, funkcjonowania rynków finansowych i nadzoru nad nimi, a także zadań oraz narzędzi, którymi dysponuje NBP, w tym zagadnień powiązanych z posiadaniem własnej waluty, do udziału w kolejnych kursach „Akademii NBP”. Szanownemu gremium wykładowców dziękuję za współpracę i wkład w edukację, która – mam nadzieję – przełoży się na budowę elit bankowości centralnej w tej części Europy – podkreślił Prezes NBP.

W lutym 2023 r. Akademia NBP podjęła współpracę z Akademią Kopernikańską w ramach Narodowego Programu Kopernikańskiego, wspierającego polską naukę.

O Akademii NBP zaproszenie Prezesa NBP

Kontakt

Akademia NBP
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

akademia@nbp.pl