Wykładowcy

Roczne studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) „Bankowość i system finansowy” | Edycja 2023/2024 r.

Prof. dr hab. Adam Glapiński, prezes NBP

Dr hab. Marta Kightley, wiceprezes NBP, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. Harold James, Princeston University

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, były członek Rady Polityki Pieniężnej

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski, członek Rady Polityki Pieniężnej

Prof. Fabio Ghironi, University of Washington

Prof. Barry Eichengreen, University of California, Berkeley

David Marsh, OMFIF

Dr. Aaron Mehrotra, BIS

Dr. Oleksiy Kryvtsov, Bank of Canada

Dr. Stefan Ingves, Toronto Centre

Dr Rafał Sura, członek Zarządu NBP

Dr hab. Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Paweł Szałamacha, członek Zarządu NBP

Dr hab. Juliusz Jabłecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP

Dr hab. Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr Piotr J. Szpunar, dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Jarosław Jakubik, dyrektor Departamentu Statystyki NBP

Witold Grostal, p.o. dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

oraz

zagraniczni przedstawiciele banków centralnych, a także członkowie Akademii Kopernikańskiej

Kurs: „Finanse i polityka pieniężna” | Edycja 2022 r.

Prof. dr hab. Adam Glapiński, prezes NBP

Dr hab. Marta Kightley, wiceprezes NBP

Prof. Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie

Prof. Robert Holzmann, prezes Banku Austrii i członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, a także członek Austriackiej Akademii Nauk

Prof. Sergiy Nikolaychuk, wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU), profesor Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Prof. David Marsh, współprzewodniczący Official Monetary and Financial Institutions Forum oraz prezes firmy konsultingowej SCCO International

Prof. Ireneusz Dąbrowski, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz członek Rady Polityki Pieniężnej

Prof. Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w NBP oraz profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Juliusz Jabłecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP