Wykładowcy

Poniżej przedstawiamy wykładowców I edycji Akademii NBP:

prof. Adam Glapiński

Prezes NBP, przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, profesor nauk ekonomicznych i kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

prof. Marta Kightley

Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, profesor w Katedrze Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej.

prof. Beata Javorcik

Główny ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie, dyrektor International Trade Programme londyńskiego Centre for Economic Policy Research.

prof. Robert Holzmann

Prezes Oesterreichische Nationalbank i członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, a także członek Austriackiej Akademii Nauk.

prof. Sergiy Nikolaychuk

Wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU), profesor Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

prof. David Marsh

Współprzewodniczący Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) oraz prezes firmy konsultingowej SCCO International.

prof. Ireneusz Dąbrowski

Ekonomista i prawnik, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Zakładu Ekonomii Monetarnej SGH.

prof. Juliusz Jabłecki

Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP i adiunkt w Zakładzie Finansów Ilościowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

prof. Jacek Kotłowski

Zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w NBP oraz profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

adw. Paweł Mucha

Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.