Partnerzy

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) jest państwową szkołą działającą poza systemem szkolnictwa wyższego. Kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników polskiej administracji.

„Bank i Kredyt”

„Bank i Kredyt” – czasopismo naukowe wydawane przez Narodowy Bank Polski, w którym są publikowane artykuły z zakresu ekonomii i finansów.

Obserwator Finansowy

Obserwator Finansowy to przygotowywane na bieżąco ciekawe i wnikliwe analizy, raporty oraz wywiady dotyczące aktualnych wydarzeń gospodarczych, sektora finansów, bankowości oraz teorii ekonomii.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Głównym celem szkoły jest kształcenie nowych badaczy oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.