Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) z siedzibą w Warszawie jest państwową szkołą działającą poza systemem szkolnictwa wyższego, podlegająca Prezesowi Rady Ministrów. Kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników polskiej administracji.

Działa na podstawie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej z 14 czerwca 1991. Jej patronem od 2016 jest Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 2005 do 2010.

Więcej na stronie KSAP