Akademia Kopernikańska

Akademia Kopernikańska – to polska instytucja naukowa, której celem jest działanie na rzecz polskiej nauki i jej promocja w Polsce oraz poza jej granicami. Jest m.in. głównym ośrodkiem realizacji Narodowego Programu Kopernikańskiego.

Podstawą prawną jej funkcjonowania jest Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej wyznaczająca ogólne ramy ustroju Akademii. Akademię tworzą polscy i zagraniczni naukowcy.

Więcej na stronie Akademii Kopernikańskiej