„Bank i Kredyt”

„Bank i Kredyt” – czasopismo naukowe wydawane przez Narodowy Bank Polski, w którym są publikowane artykuły z zakresu ekonomii i finansów.

Redakcja preferuje prace, w których są analizowane mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, rynki finansowe oraz funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na gospodarkę.

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowej bazie naukowej Scopus, a także znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki z przyznaną liczbą 70 punktów.

Więcej na stronie „Bank i Kredyt”