Współpraca Akademii NBP z Akademią Kopernikańską

Efektem współpracy będzie realizacja specjalnego programu edukacyjnego w zakresie bankowości centralnej oraz dorobku naukowego Mikołaja Kopernika i innych ekonomistów upamiętnionych monetami i banknotami kolekcjonerskimi NBP.

Akademia Kopernikańska to nowy projekt edukacyjny, powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Narodowy Bank Polski współpracuje z Akademią Kopernikańską w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej, prac badawczo-wdrożeniowych i współpracy międzynarodowej.

W skład Akademii wejdzie maksymalnie 120 osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek poszczególnych Izb Akademii. Pierwszy skład członków Akademii zostanie powołany przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Edukacji i Nauki.

Symbolicznym momentem rozpoczęcia działalności Akademii Kopernikańskiej jest Światowy Kongres Kopernikański, który odbędzie się w Toruniu w dniach 19-21 lutego 2023 roku. Kongres jest kulminacyjnym momentem obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Podczas Kongresu nastąpi ukonstytuowanie się organów Akademii oraz wręczone zostaną pierwsze Nagrody Kopernikańskie. W obradach udział weźmie kilkuset uczonych z całego świata.


Więcej informacji o Akademii Kopernikańskiej na stronie https://akademiakopernikanska.gov.pl/