Międzynarodowe spojrzenie na zagadnienia bankowości centralnej

W weekend 9-10 grudnia 2023 r. odbyły się kolejne zajęcia na studiach MBA współorganizowanych przez Akademię NBP, Akademię Kopernikańską i SGMK. Świeże spojrzenie na bankowość centralną oraz tematykę kontekstowo powiązaną przedstawili Goście z zagranicy:

  • Prof. Harold James „An End of Globalization?”
  • Prof. Charles Goodhart “Central Banking, Past, Present and Future”
  • Dr Iker Beraza “Asset Management Companies or how to fight high NPL ratios inside the Eurozone”
  • Jiri Rusnok “Recent inflation wave, Some lessons learnt for monetary policy”
  • Prof. Paul De Grauwe “How to govern a monetary union. The case of the Eurozone”
  • Prof. Charles Goodhart „Central Banking Future Outlook and Problems”

Kolejne tematyczne zajęcia na studiach MBA odbędą się w połowie stycznia 2024 r.