Rachunkowość, statystyka, sprawozdawczość

W dniach 27-28 stycznia 2024 r. studenci MBA wzięli udział w kolejnych zajęciach na studiach MBA. Zajęcia prowadzone przez prof. Jacka Pieczonkę były poświęcone rachunkowości finansowej, a wykłady dyrektorów departamentu statystyki NBP p. Jarosława Jakubika i p. Jacka Kocerki rozszerzały wiedzę z zakresu statystyki i sprawozdawczości w kontekście bankowości centralnej.