Studia MBA SGMK wróciły po wakacyjnej przerwie

W dniach 9-10 września b.r. w siedzibie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie odbył się kolejny zjazd w ramach studiów MBA „Bankowość i system finansowy”, których organizatorami są Akademia NBP, SGMK oraz Akademia Kopernikańska.

Pierwsze po wakacyjnej przerwie zajęcia dydaktyczne zostały poświęcone tematyce bezpieczeństwa oraz wybranym zagadnieniom prawnym w kontekście funkcjonowania systemu bankowego. Ramowy program obejmował wykłady:

 • „Obieg informacji w systemie, tajemnica bankowa” – część pierwsza, mec. Bernard Smykla.
 • „Obieg informacji w systemie, tajemnica bankowa” – część druga, dr Grzegorz Patuszko.
 • „Rola NBP w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego”, mec. Bernard Smykla.
 • „Podstawowe funkcje i podstawy prawne działania bankowego”, dr Piotr Szpunar.

Kolejne zajęcia zaplanowano na weekend 23-24 września b.r., a tematyką zjazdu będą „Rynki finansowe i instrumenty finansowe”.

Sylwetki wykładowców

Mec. Bernard Smykla – radca prawny. Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Narodowego Banku Polskiego. Autor oraz współautor wielu publikacji książkowych z zakresu prawa bankowego. Wykładowca prawa bankowego.

Mec. Grzegorz Pastuszko – doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest autorem wielu publikacji naukowych, w tym rozdziałów w dwóch podręcznikach akademickich oraz współautorem komentarza do ustawy o Trybunale Stanu. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego i ustrojowego, w tym porównawczego.

Piotr J. Szpunar – doktor nauk ekonomicznych. Dyrektor wykonawczy reprezentujący Polskę, Bułgarię i Albanię w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Związany zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim od 1995 roku, gdzie pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w obszarach polityki pieniężnej i stabilności finansowej. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dla przypomnienia…

W czerwcu odbyły się pierwsze zjazdy na studiach MBA „Bankowość i system finansowy”. Kurs rozpoczęło 70 osób, które na co dzień pracują w różnych obszarach gospodarki, co świadczy o istotnym zapotrzebowaniu wśród praktyków na edukację i rozwój w zakresie bankowości i systemu finansowego z perspektywy stosowania instrumentów finansowych.

Tematy podjęte podczas czerwcowych zajęć:

 • Prof. Harold James – „Central Bank Independence: Principles and Challenges”.
 • Prof. Henryk Wnorowski – „Wprowadzenie do systemu finansowego”.
 • Dr. Aaron Mehrotra – „Fiscal policy and its interaction with monetary policy”.
 • Prof. Barry Eichengreen – „Sanctions, De-Dollarization, and the Future of the International Monetary and Financial System”.
 • David Marsh – „Financial, monetary and political stability: case studies from the Bank of England Two autumn upsets  30 years apart : Black Wednesday 1992, the UK ‘mini-budget’ 2022 – a comparative analysis”.
 • Dr. Oleksiy Kryvtsov – „Monetary policy and its communication: high-frequency effects on housing and stock markets”.
 • Dr. Stefan Ingves – „Some Governance Issues – How to run a central bank and other institutions”.
 • Prof. Fabio Ghironi – „Aggregate and firm-level implications of economic sanctions, and the consequences of trade (dis)integration for monetary policy”.