Wokół analizy danych i cyberbezpieczeństwa

W weekend 18-19 listopada 2023 r. mieliśmy przyjemność kolejny raz spotkać się w eksperckim gronie podczas rzeczowych zajęć. Tym razem studenci poszerzyli swoją wiedzę w tematach:

Prognozowanie i analiza danych” – ekspert: dr hab. Jacek Kotłowski

„Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa i regulacji obejmujących sferę bankowości w zakresie cyberbezpieczeństwa” oraz „Wstęp do praktyki zwiększenia cyberbezpieczeństwa w środowisku firmowym oraz osobistym”- ekspert: Przemysław Hoppe

„Współczesne wyzwania dla bankowości” – ekspert: dr hab. Ireneusz Dąbrowski

Sylwetki ekspertów

Dr hab. Jacek Kotłowski – zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim. W 2005 r. obronił doktorat w Szkole Głównej Handlowej, a w 2017 uzyskał tamże stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od 2018 zatrudniony na stanowisku profesora w Instytucie Ekonometrii SGH. W latach 1997-1998 stypendysta DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Przemysław Hoppe – posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży IT w środowiskach korporacyjnych opartych na ITIL/CMMI. Tematem jego zainteresowań jest cyberbezpieczeństwo oraz administrowanie systemami. Pracuje jako manager ds. bezpieczeństwa dla kontrahentów z branży finansowej, naftowej i gazowej. Odbył wiele szkoleń technicznych w zakresie bezpieczeństwa (zarówno technicznego, jak i zarządzania) i administracji systemami.

dr hab. Ireneusz Dąbrowski – Ekonomista i prawnik, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w zakresie problemów stabilności systemów, równowagi ogólnej oraz ekonomii ewolucyjnej, w latach 2005–2006 wicewojewoda opolski, w latach 2006–2007 wiceminister skarbu państwa.