Kierunki rozwoju współpracy Akademii NBP i Akademii Kopernikańskiej

Współpraca Akademii NBP i Akademii Kopernikańskiej ma charakter wielowymiarowy. Podejmowane wspólnie inicjatywy naukowe mają na celu realizację zadań ukierunkowanych przede wszystkim na bankowość centralną, bankowość komercyjną i makroekonomię.

W ramach rozwoju Akademii Kopernikańskiej i jej obszaru dotyczącej izby ekonomii i zarządzania toczą się rozmowy dotyczące przygotowania studiów podyplomowych, jak również w zakresie promocji osób w procesach prac doktorskich i habilitacyjnych.

Warto również pamiętać, że Narodowy Bank Polski ma doskonały zespół analityczny, który dysponuje najlepszymi bazami danych. W skład zespołów analitycznych wchodzą naukowcy z ogromnym doświadczeniem teoretycznym i praktycznym.