Za nami dwa weekendy inspirujących zajęć na studiach „Bankowość i system finansowy”

W czerwcu odbyły się pierwsze zjazdy na studiach MBA „Bankowość i system finansowy”. Kurs rozpoczęło 70 osób, które na co dzień pracują w różnych obszarach gospodarki, co świadczy o istotnym zapotrzebowaniu wśród praktyków na edukację i rozwój w zakresie bankowości i systemu finansowego z perspektywy stosowania instrumentów finansowych.

Wykładowcy/ Tematyka zajęć

Prof. Harold James – „Central Bank Independence: Principles and Challenges”

Prof. Henryk Wnorowski – „Wprowadzenie do systemu finansowego”

Dr. Aaron Mehrotra – „Fiscal policy and its interaction with monetary policy”

Prof. Barry Eichengreen – „Sanctions, De-Dollarization, and the Future of the International Monetary and Financial System”

David Marsh – „Financial, monetary and political stability: case studies from the Bank of England Two autumn upsets  30 years apart : Black Wednesday 1992, the UK ‘mini-budget’ 2022 – a comparative analysis”

Dr. Oleksiy Kryvtsov – „Monetary policy and its communication: high-frequency effects on housing and stock markets”

Dr. Stefan Ingves – „Some Governance Issues – How to run a central bank and other institutions”

Prof. Fabio Ghironi – „Aggregate and firm-level implications of economic sanctions, and the consequences of trade (dis)integration for monetary policy”

W trakcie inauguracyjnego spotkania studenci wystąpili z ciekawą propozycją utworzenia koła MBA oraz wyszli z inicjatywą organizacji wyjazdów studyjnych do instytucji i uczelni zagranicznych. W efekcie grupa uczestników studiów została zaproszona do Princeton University w USA.

Kolejne zajęcia zostały zaplanowane na wrzesień.