Zakończyła się pierwsza edycja projektu Akademia NBP

W sobotę 3 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji projektu #AkademiaNBP. W kursie inauguracyjnym zatytułowanym „Finanse i polityka pieniężna” udział wzięło kilkudziesięciu uczestników.

#AkademiaNBP to unikalna inicjatywa szkoleniowa Narodowego Banku Polskiego, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu bankowości centralnej, polityki monetarnej, niezależności banku centralnego oraz funkcjonowania rynków finansowych. Koncepcja i realizacja projektu wpisują się w misję NBP jako banku centralnego wspierającego rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej oraz kształtującego ekonomicznych liderów przyszłości.

Udział w projekcie gwarantuje kontakt z międzynarodowym gronem ekspertów, dostęp do praktycznych zasobów wiedzy oraz możliwość konstruktywnej wymiany poglądów i doświadczeń.

Partnerem edukacyjnym pierwszej edycji przedsięwzięcia była Krajowa Szkoła Administracji Państwowej im. Lecha Kaczyńskiego.

Druga edycja projektu Akademia NBP jest planowana na 2023 rok.