Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Głównym celem szkoły jest kształcenie nowych badaczy oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

Mieszcząca się w Warszawie Szkoła zintegruje działalność pięciu kolegiów: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

Więcej na stronie Szkoła Główna Mikołaja Kopernika