Rynki i nadzór finansowy

  • Mechanizm działania rynków finansowych
  • Cele nadzoru nad rynkami finansowymi
    • Stabilizacja
    • Przejrzystość
    • Bezpieczeństwo operacji
  • Ocena systemu – perspektywy przyszłości