Rekrutacja

Kurs inauguracyjny Akademii NBP „Finanse i polityka pieniężna”

Kurs skierowany jest do profesjonalistów i kadry zarządzającej z sektora rynku usług finansowych, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu ekonomii, polityki monetarnej, bankowości centralnej.

Wymagania wobec kandydatów:

  • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość i pokrewne),
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodny udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Rekrutacja na kurs inauguracyjny została zakończona. Kurs odbędzie się zgodnie z harmonogramem.