Profil kandydata

Wymagania wobec kandydatów:

  • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość i pokrewne),
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca swobodny udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

Dodatkowymi atutami będą:

  • znajomość zadań i obszarów działalności banków centralnych,
  • znajomość instrumentów polityki pieniężnej (stopy procentowe, operacje otwartego rynku, system rezerwy obowiązkowej, operacje depozytowo-kredytowe),
  • wiedza z zakresu rynków finansowych i nadzoru finansowego.